Psikolog Selçuk Çelik

OMÜ Psikoloji Bölümü’den “Abgrenzung Problemi: Freud’un Psikanalizinin Doğrulanabilirliği” başlıklı tez ile 2000 yılında mezun oldum, aynı yıl, GSÜ SBE’de ‘le texte est publié dabord dans la revue de métaphysique et de morale’ alanında etüt yapmak üzere felsefe master programına başladım. 2008’de de, aynı üniversitede, ‘la phénoménologie de l’esprité’ üzerine çalışmaya başladım.

Felsefe, sanat ve politikpsikoloji eksenlerinde yüzlerce ders ve konferans verdim. İngilizce karşılaştırmalı Fransızcadan çeviriler yaptım. Plastik sanat kapsamında sergilere rehberlik yaptım, contemporary işler üreten sanatçılara danışmanlık yaptım, tiyatro oyunları üzerine değerlendirme metinleri yazdım, psikoakustik ve mondial müzik janrlarında radyo programları sundum.

Katıldığım Diğer Mesleki Eğitimlerden Örnekler:
Geştalt Terapi (Nilüfer Voltan Acar), Trans Aksiyonel Analiz (Erçin Kimmet), Basit Fobilerde IMDR Tekniğinin kullanımı (Emre Konuk), Çözüm Odaklı Terapi (Nevin Dölek), Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi (Mehmet Zihni Sungur), Unheimlich (Talat Parman), Çocukluk Cinselliğinin Psikanalizi (Bianca Lechevalier), 2005’den beri Uluslararası Psikanaliz Buluşmaları, 2006’dan beri Deleuze Günleri, 2007’den beri Psikanaliz Sempozyumları, Genel Drama, Yaratıcı Drama, PsikoDrama, Sosyo Drama, Post–Travmatik Stres Bozukluğu, Psiko Sosyal Müdahale, Problem Çözme Teknikleri, Çatışma Yönetimi, Stresle Başa Çıkma, Öfke Kontrolü, Günebakan, Aile Dinamikleri gibi yüz kadar eğitim aldım. 2005’den beri Uluslararası Psikanaliz Buluşmalarına, 2006’dan beri Deleuze Günlerine, 2007’den beri Psikanaliz Sempozyumlarına aktif katılmaktadır.